A perfect storm gives Campine tailwind in 2021

Gereglementeerde informatie – 28 februari 2022 – 08:00

Ondanks een jaar met veel uitdagingen, profiteerde Campine in 2021 van de hoge vraag naar al haar producten en wist men turbulente marktomstandigheden om te zetten in opportuniteiten. Dit resulteerde in een historische recordwinst.

Campine sloot het jaar af met een totale omzet van 226,3 mio € en een EBITDA-resultaat van 22,6 mio €.

“Het was een stormachtig jaar” stelt CEO De Vos “We hebben nog nooit met zoveel extreme factoren tegelijk te maken gehad” waarmee hij de post-COVID-moeilijkheden bedoelt. Campine kreeg te maken met tekorten aan verschillende materialen en de daarmee samenhangende forse prijsstijgingen. De verstoringen in de wereldwijde logistiek en daaraan gerelateerde kostentoenames vormden een uitdaging voor Campine, dat wereldwijd duizenden tonnen materiaal importeert en exporteert. Bovendien zorgde de afwezigheid van personeel door COVID-ziekte en -quarantaine ervoor dat de productieplanning voortdurend werd verstoord. Dankzij de professionaliteit en flexibiliteit van ons personeel konden we dit alles succesvol trotseren. De stijgende energieprijzen, de algemene inflatie en de gestegen dienstenkosten contrasteerden met de grote vraag naar alle producten van Campine.

De vraag in de Specialty Chemicals-divisie bleef gedurende het hele jaar extreem hoog. De antimoonmetaalprijzen stegen naar een 5-jarig hoogtepunt en verdubbelden van ongeveer 6.000 $/ton in het vierde kwartaal van 2020 tot rond de 13.000 $/ton een jaar later. Deze forse prijsstijging hangt samen met de krappe aanvoer van antimoonertsconcentraten. Door COVID verminderde de productie of sloten zelfs enkele antimoonmijnen volledig en bovendien konden de ontgonnen ertsconcentraten maar moeilijk hun weg vinden naar de smelterijen, vanwege de beperkte beschikbaarheid van transporten en congestie in de Aziatische havens. Campine moest haar aankoopstrategie herhaaldelijk bijsturen en haar verkoopprijzen voortdurend aanpassen. “We werden dit jaar met veel meer aspecten van onze eigen business geconfronteerd, omdat we tot in de kleinste details van onze operaties moesten duiken om flexibel te blijven en de winstgevendheid te maximaliseren”, legt Hans Vercammen, division director Specialty Chemicals, uit. "Het was belangrijk om snel te reageren en elke kans te grijpen om onze veeleisende business draaiende te houden tegen de laagst mogelijke kostprijs", voegt CEO De Vos toe. Aziatische goedkope antimoontrioxide-concurrenten kregen te maken met enorme logistieke problemen en hogere transportkosten, waardoor veel klanten zich tot Campine wendden als een betrouwbare en kwaliteitsvolle Westerse leverancier. De capaciteitsuitbreiding van Campine in 2019 in haar Plastics Masterbatch-afdeling bleek nu echt van goudwaarde: de verkoopvolumes groeiden met bijna 17%.

De divisie Metals Recycling profiteerde eveneens van de recente capaciteitsuitbreidingen in de business unit Metals Recovery. De winst in deze unit werd gedragen door de hogere metaalprijzen. Ondanks de hogere vraag naar lood in 2021 daalde de output van Campine’s lood BU licht, door technische problemen die de verkopen in het eerste semester beperkten. De LME-loodprijzen stegen in het 2e semester van 2021 naar 2.100 €/ton, mede door het feit dat de grootste loodsmeltfabriek in Europa werd getroffen door de overstromingen in Duitsland. Hierdoor werd de Europese aanvoer van loodmetaal beperkt. Deze fabriek is nog steeds niet operationeel.

Financiële resultaten

Omzet

Campine realiseerde een totale omzet van 226,3 mio € in vergelijking met 166,9 mio € in 2020 (+36%). Deze hogere omzet is voornamelijk gerelateerd aan de hogere volumes in de Specialty Chemicals-divisie en de globaal gestegen metaalprijzen, die de basis vormen van Campine's verkoopprijzen.

Resultaat

De EBITDA bereikte 22,6 mio €, wat 215% hoger is in vergelijking met de 7,2 mio € van 2020 en de EBIT eindigde op 19,1 mio € (427% hoger dan in 2020). Het nettoresultaat (EAT) voor 2021 bedroeg 13,5 mio € tegenover 2,8 mio € in 2020 (+385%).

Solvabiliteit

Onze financiële ratio's bleven in 2021 zeer solide ondanks de toegenomen behoefte aan werkkapitaal, gezien de hoge materiaalprijzen en de volumestijgingen. Met een solvabiliteitsratio van 52% (eigen vermogen/balanstotaal) hebben wij de financiële middelen om toekomstige uitbreidingen en vernieuwingen te blijven financieren.

Dividend

De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor een dividend uit te betalen van 4,20 mio € op basis van de 2021-resultaten. Dit vertegenwoordigt een dividend van 2,80 € bruto per aandeel.

Resultaat per divisie

Specialty Chemicals – omzet 106,4 mio € (+65%) – EBITDA 12,2 mio € (+422%)

Deze divisie (business segment) is samengesteld uit de business units Antimoon en Plastics.

Het verkoopvolume in de Specialty Chemicals-divisie groeide met 17% tot 15.598 ton, komende van ongeveer 13.350 ton in de voorgaande jaren 2020 en 2019.

De omzet is ook gekoppeld aan de evolutie van de antimoonmetaalprijzen, waardoor onze verkoopopbrengsten drastisch zijn gestegen. De gemiddelde antimoon Metal Bulletin-prijs van 5.912 $/ton in 2020 verdubbelde bijna tot een gemiddelde prijs van 11.187 $/ton in 2021. Bijgevolg bedroeg onze omzet 106,4 mio € (+65% vs 2020).

De zeer goede resultaten werden ondersteund door toegenomen volumes, betere marges en ook een verhoogde voorraadwaarde door de snelle en felle stijgingen van de materiaalprijzen. De EBITDA bereikte 12,2 mio €, een stijging van 422% ten opzichte van 2,3 mio € een jaar eerder. De EBIT steeg tot 10,6 mio € vergeleken met 1,1 mio € in 2020.

Metals Recycling – omzet 142,2 mio € (+26%) – EBITDA 10,5 mio € (+116%)

Deze divisie (business segment) is samengesteld uit de business units Lood en Metals Recovery.

We sloten het jaar af met een verkoopvolume van ca. 63.850 ton, vergelijkbaar met dat van 2020 (+2%). De kleine volumestijging werd enkel verwezenlijkt in de Metals Recovery business unit want de loodafdeling werd geplaagd door technische problemen. Vanwege de hogere productiedebieten in de loodhoogoven in de afgelopen jaren, vertoonde één van de gasnabehandelingselementen, die normaal gesproken een levensduur van 5 jaar heeft, verhoogde slijtage. Hierdoor werd de loodoutput van de hoogoven beperkt.

De toegenomen LME-prijzen droegen positief bij aan de hogere omzet en het operationeel resultaat. Onze marges staan doorgaans onder druk wanneer de LME een neerwaartse trend heeft, maar herstellen tijdens opwaartse bewegingen. Net als alle andere metalen, is de LME-loodprijs aanzienlijk gestegen tijdens de economische opleving na de COVID-pandemiedip van 2020. De gemiddelde LME-loodprijs in 2021 bedroeg ongeveer 1.870 €/ton, wat circa 17% hoger is dan in 2020 (1.600 €/ton).Bijgevolg steeg de omzet met 26% tot 142,2 mio €, terwijl de EBITDA toenam tot 10,5 mio € (+116%) en de EBIT tot 8,5 mio € (234%).

Vooruitzichten voor 2022

De vraag naar alle Campine producten blijft groot in het eerste kwartaal van 2022 en we verwachten dat deze situatie minstens tot de zomer zal aanhouden.

De divisie Specialty Chemicals kreeg er in 2021 enkele nieuwe klanten bij, wat verder zal bijdragen tot het behoud of zelfs de groei van de hoge verkoopvolumes. De prijzen van antimoonmetaal bleven tot dusver stabiel rond de 13.000 $/ton, maar de wereldwijde logistiek blijft ingewikkeld.

In onze Metals Recycling-divisie bleven de LME-loodprijzen tot eind februari gemiddeld boven 2.000 €/ton en we verwachten dat de prijzen relatief hoog zullen blijven als gevolg van het beperkte aanbod in Europa en de USA. Campine verhoogde met succes haar premies om een deel van de hogere grondstof- en energieprijzen te recupereren, maar de inflatie zal de winstmarges in 2022 onder druk houden.

Campine zal haar investeringsplan, dat zowel vernieuwings-, vervangings- als kleine uitbreidingsprojecten omvat, voortzetten. Deze moeten de operationele efficiëntie verder verhogen en onze veiligheids- en milieu-KPI's verbeteren.

EBITDA: Resultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatieEBIT: Bruto bedrijfsresultaat voor aftrek van interest en belastingen ook vermeld als Operationeel resultaatEAT: Netto resultaat ook vermeld als Resultaat van het boekjaar

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr Harry Everaerts, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in de gereglementeerde informatie, zouden moeten worden doorgevoerd.

Het jaarlijks financieel verslag wordt publiek gemaakt op 22 april 2022 op de website van Campine.Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com

Attachment

  • 2022-02-28 year
Campine (EU:CAMB)
Historical Stock Chart
From Sep 2022 to Oct 2022 Click Here for more Campine Charts.
Campine (EU:CAMB)
Historical Stock Chart
From Oct 2021 to Oct 2022 Click Here for more Campine Charts.